• Evo™ 平台認證
 • 第11代高效筆電
 • top

  三井3C獨享~買Intel® Evo™平台認證筆電

  登錄發票月月抽NS Switch

  立即登錄抽


  Intel® Evo™ 平台認證
   

   

   

   

   

   

  搭載第11代Intel® Core™ 系列之品牌筆電